Eleftersyn

Eleftersyn og el eftersynsrapport

Eleftersyn er en del af huseftersynsordningen, hvis hovedformål er at beskytte køber og sælger mod sikkerhedsmæssige fejl og mangler i ejendommens el-installation. Rapporten udarbejdes i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

Huseftersynet indeholder både en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Disse rapporter danner grundlag for et tilbud om ejerskifteforsikring.
Sælger kan nemlig blive fritaget fra sit 10-årige ansvar, hvis han fremviser følgende:

  • en tilstandsrapport
  • en elinstallationsrapport
  • et tilbud om ejerskifteforsikring
  • et tilbud om, at sælger betaler halvdelen af forsikringspræmien, før køber underskriver købsaftalen.

Ejerskifteforsikringen vil beskytte køber mod de eventuelle fejl og mangler, der ikke er nævnt i rapporterne.

Et El-eftersyn skal efter vor opfattelse udarbejdes af en faguddannet elektriker og ikke af en konsulent der blot har fået et kursus.

Priser på eleftersyn

Her kan du se vores priser på El-eftersyn.

Vi udarbejder hovedsageligt Eleftersyn og Eleftersynsrapporter i Vestsjælland, Slagelse kommune, Kalundborg kommune, Sorø kommune, Ringsted kommune og den nordlige del af Næstved kommune.

 

Vi samarbejder med 2 professionelle Aut. el-installatør firmaer om at at udføre denne del af rapporterne, der bør foreligge ved en hushandel:

Aut. El-installatør firma Ny El ApS
v./ Kenneth Nyland
Valbyvej 36
4200 Slagelse
Tlf. 2532 0862
E-mail: k.nyland@hotmail.com
Om Firmaet:
Firmaet har været med fra starten af el-eftersyns ordningen og har kunden i centrum. Firmaet tilbyder at udarbejde eleftersyn om aften og i weekenden, hvad der passer kunden bedst. Kenneth er endvidere uddannet elektriker og aut. El-installatør.

 

Aut. El-installatør Lars K. Larsen    
Sæbyvej 11
4270 Høng
Tlf. 5885 2019.
E-mail: lars-larsen@mail.dk
Om Firmaet:
Firmaet er din lokale aut. el-installatør, der varetager mange former for el-entrepriser og el-installationsopgaver – for både private og erhverv. De er ligeledes tilsynsførende for SEAS-NVE.

 

Du kan læse mere om love og regler om El-eftersyn (sikkerhedsstyrelsen).